Normativa Local

Bans municipals

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

Llegir ban

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

Consultar ban

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

Consultar ban

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA EATIM DE JESUS POBRE

D’acord amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present:

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA EATIM DE JESUS POBRE De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present, El Dilluns que ve 22 de Julio de 2019 s’inicia la primer fase de l’obra de pluvials del nucli urbà, per la qual cosa, ES FA SABER:

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present,

Per tot això, ES FA SABER:

OBRES CARRER PINARET I ENTRONCAMENT AMB CARRER DIAGONAL

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribuïx la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present,

A fi de conciliar la convivència durant les festes patronals de 2.019, ES FA SABER:

D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENT DE L’EATIM DE JESUS POBRE:

De conformitat amb les competències que m’atribuïx
la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article
56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, venge a disposar
el present,

Per tot això, ES FA SABER:

OBRES CARRER PINARET I ENTRONCAMENT
AMB CARRER DIAGONAL

Que mitjançant subvenció per import de 154.674,28 euros obtinguda de l’Excma. Diputació d’Alacant, es procedeix a l’execució de la citada obra, informant:

1. L’inici de les obres tindrà lloc des del 30 d’Abril fins al 31 de Maig de 2019, i del 17 de Juny fins al 12 de Juliol de 2019 per a no coincidir amb les Festes Patronals.

2. Durant els citats períodes estarà prohibit l’estacionament al carrer Pinaret, el qual romandrà obert al trànsit rodat, si bé es produiran talls puntuals amb preavís, per la qual cosa se sol·licita que els veïns i veïnes prevegen l’eixida i entrada dels seus vehicles, i utilitzen els pàrquings públics oberts a aquest efecte.

3. Se sol·licita igualment el compliment de les normes de seguretat i de la senyalització de les obres.

4. Es prega disculpen les molèsties durant l’execució dels treballs, i en cas de produir-se alguna incidència, contacten amb l’Eatim de Jesús Pobre.

Llegir ban

EN JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, ALCALDE-PRESIDENTE DE LA EATIM DE JESUS POBRE

De conformitat amb les competències que m’atribueix la vigent Legislació, i en especial les atribuïdes en l’article 56 de la Llei 08/2.010 de 23 de Juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, vinc a disposar el present,

Que havent conclòs les obres de remodelació de la plaça del poble, ES FA SABER:

1. Que després de les obres de remodelació de la plaça del poble, el carrer major compta amb el primer embornal d’arreplega de pluvials previstos.

2.- Que en el segon semestre de 2019 esta prevista l’execució del projecte de pluvials de carrer Major, Pare Pere i Diagonal, posant fi als problemes d’inundabilitat.

3.- El manteniment d’estacionament actual afavorix la incorporació de vehicles del carrer Atmetlers, i concilia l’activitat de les terrasses d’hostaleria amb el tràfic rodat.

Pel que: Queda sense efecte el canvi semestral d’estacionament de carrer Major i carrer Pare Pere, quedant fixat l’estacionament de vehicles en el costat dret del Carrer Pare Pere, i en el costat esquerre en el carrer Major, tot això segons el sentit de la circulació.

Llegir ban

Es fa saber:

Que el pròxim 16 de febrer de 2019 l’Eatim de Jesús Pobre celebra vint anys de la seua constitució, existint un programa d’actes previstos per al divendres 15 i dissabte 16 de febrer de 2019.

Llegir Ban

Comments are closed.

Close Search Window