CEIP "Pare Pere"

Centre escolar amb una unitat d’educació infantil i dos de educació primària.

El programa d’educació bilingüe del centre és PEV (ENSENYAMENT EN VALENCIÀ).

Plantilla del centre: tres tutors/es, un d’educació infantil, un de primària i altre de primària-anglès, i mestres itinerants especialistes ( educació física, educació musical, religió catòlica, audició i llenguatge, pedagogia terapèutica i psicòleg).

Direcció
C/ Escoles nº 5
03749 Jesús Pobre

Telf/Fax.
96 575 72 77

E-mail:
03004260@gva.es

Horari escolar

09:00 - 14:00

Horari menjador

14:00 - 15:30

Activitats extraescolars

15:30 - 17:00

Direcció / Secretaria

14:00 - 15:00

Comments are closed.

Close Search Window