Presentació dels serveis en línia de l’Ajuntament: Aquesta pàgina web ha estat creada per l´Eatim de Jesús Pobre, amb caràcter informatiu. El fet d´accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.jesuspobre.es, està enregistrat a favor de l´Eatim de Jesús Pobre, amb domicili social a: P. Pou de la Murtera, 1 – 03749 Jesús Pobre (Alacant) – Telèfon: 96 575 66 11 – Fax: 96 575 78 74  i adreça de correu electrònic eatim@jesuspobre.es

2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d´aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de  l´Eatim de Jesús Pobre, i és a qui li correspon l´exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l´autorització expressa de l´Eatim de Jesús Pobre. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.   L’Eatim de Jesús Pobre no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina  www.jesuspobre.es . La presència d´aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s´ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que  l´Eatim de Jesús Pobre tingui coneixement efectiu de que l´activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d´indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l´enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d´informació.  l´Eatim de Jesús Pobre declina tota responsabilitat que es derivi de l´intercanvi d´informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l´ús que els menors puguin fer d´ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.  l´Eatim de Jesús Pobre es reserva el dret d´actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.  L’Eatim de Jesús Pobre no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d´Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.Des de  l´Eatim de Jesús Pobre no es garanteix l´absència de virus i d´altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d´usuari d´aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l´usuari com a conseqüència d´errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l´usuari.

Sense prejudici del previst en l´indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l´usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a  l´Eatim de Jesús Pobre al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.l´Eatim de Jesús Pobre, incorporarà les dades facilitades per l´usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l´Agència de Protecció de Dades.  l´Eatim de Jesús Pobre no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l´usuari. L´usuari podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de  l´Eatim de Jesús Pobre.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L´usuari té l´opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l´exposat i ho accepten voluntàriament.

Comments are closed.

Close Search Window