Subvencions sol·licitades

Subvencions EATIM 2019

Relació d’ajudes i subvencions sol·licitades per L’EATIM de Jesús Pobre en 2019:

Foment de la llengua i cultura popular valenciana:

Descripció: Llibre riuralogia nº8

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 2/4/19

Data de presentació: 23/1/19

Import: 1.500,00 €

Situació: CONCEDIDA


Activitats culturals i escèniques

Descripció: Riurau-film-festival

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 2/4/19

Data de presentació: 23/1/19

Import: 3.200,00 €

Situació: CONCEDIDA


Realització i millora infraestructures hidrauliques de abastiment i sanejament

Descripció: Reparació i ampliació del depósit d’aigua potable de Jesús Pobre

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 15/3/19

Data de presentació: 31/1/19

Import: 112.147,57 €

Situació: CONCEDIDA


Millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives

Descripció: Rehabilitació i millora en l’accesibilitat per a persones amb movilitat reduïda als vestuaris.

Entitat concesionaria: Generalitat Valenciana

Data de finalització: 2/6/19

Data de presentació: 6/2/19

Import: 99.948,09 €

Situació: DESESTIMADA


Millora i la competitivitat dels recursos i destins turistics

Descripció: Impuls a l’imatges dels destins turistics C.V

Entitat concesionaria: Generalitat Valenciana

Data de finalització: 15/2/19

Data de presentació: 12/2/19

Import: 11.914,80 €


Acondicionament de camins de titularitat municiapl

Descripció: Cami del corralet

Entitat concesionaria: Generalitat Valenciana

Data de finalització: 23/2/19

Data de presentació: 11/2/19

Import: 15.459,59 €


Infraestructures hidraulicas a ejecutar entitats locals

Descripció: Millora del rendiment d’aigua potable en Jesús Pobre

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 1/4/19

Data de presentació: 1/3/19

Import: 9.226,63 €

Situació: DESESTIMADA


Campanya de musica i teatre. 1er periodo

Descripció: Teatre Infantil Festes Patronals

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 28/2/19

Data de presentació: 22/2/19

Import: 2.365,00 €

Situació: JUSTIFICADA


Equipaments instal·lacions culturals

Descripció: Equipaments instal·lacions culturals
Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant
Data de finalització: 22/3/19
Data de presentació: 21/3/19
Import: 6.650,77 €

Situació: CONCEDIDA


Iniciativa social

Descripció: Contractació persones desempleades

Entitat concesionaria: Generalitat Valenciana

Data de finalització:

Data de presentació: 6/3/19

Import: –


Activitats fisiques per a majors

Descripció: Aquagym

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 28/3/19

Data de presentació: 22/3/19

Import: 1.286,00 €

Situació: CONCEDIDA


Igualtat d’oportunitat i prevencio de violencia de genere

Descripció: Curs iniciacio a la autodefensa feminista

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 28/3/19

Data de presentació: 26/3/19

Import: 950,00 €


Activitats en materia de juventut

Descripció: Concurs de graffiti urba

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 28/3/19

Data de presentació: 27/3/19

Import: 2.347,89 €


Activitats de promoció social i adquisicio equipament

Descripció: Extraescolars i cadires

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 12/4/19

Data de presentació: 9/4/19

Import: 4.372,62 €


Subvenció dineraria per a obres en inversions financerament

Descripció: Despesas de direcció facultatives en l’obra de pluvials

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 21/4/19

Data de presentació: 9/4/19

Import: 24.276,23 €

Situació: CONCEDIDA


Adquisicio d’equipament i material deportiu

Descripció: Desfibrilador poliesportiu

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 15/4/19

Data de presentació: 12/4/19

Import: 1.832,00 €

Situació: CONCEDIDA


Actuació area de foment i desenvolupament

Descripció:
Linea 1: Escaldà
Linea 3: Promoció economica
Linea 4: Foment agricultura

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 13/5/19

Data de presentació: 10/5/19

Import:
3.678,99 € – Situació: CONCEDIDA
4.800 € – Situació: CONCEDIDA
2.000€ – Situació: DESESTIMADA


Zona verda

Descripció:
Jardí plaça esglèsia

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 10/5/19

Data de presentació: 9/5/19

Import:
21.359,16 €


Esterilització de gats

Descripció:
Esterilització de gats

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 27/5/19

Data de presentació: 24/05/19

Import:


Reparación y conservación de caminos

Descripció:
Camino a los corrales
Camí a la cova ampla

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 27/6/19

Data de presentació: 26/6/19

Import:
4.998,38 €
2.499,95 €


Campanya de música i teatre. 3er período

Descripció:
Actuació 9 d’octubre

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 31/8/19

Data de presentació: 11/7/19

Import:
2000 €


Inversiones financieramente sostenibles, anualidad 2019

Descripció:
Ejecución de un tramo de la red municipal de alcantarillado e instalación de dos equipos depuración y conexión a la unidad de remonte

Entitat concesionaria: Diputació d’Alacant

Data de finalització: 31/7/19

Data de presentació: 30/7/19

Import:
39.998,99 €

Subvencions atorgades

Comments are closed.

Close Search Window