Subvencions sol·licitades

Subvencions EATIM 2019

Relació d’ajudes i subvencions sol·licitades per L’EATIM de Jesús Pobre en 2019:

SubvencióDescripcióEntitat concesionàriaData de finalitzacióData de presentacióImportSituació
1Foment de la llengua i cultura popular valencianaLlibre riuralogia nº8Diputació d'Alacant02/04/201923/01/2019
1.500,00 €
CONCEDIDA, Justificada
2Activitats culturals i escèniquesRiurau-film-festivalDiputació d'Alacant02/04/201931/01/2019
3.200,00 €
CONCEDIDA, Justificada
3Realització i millora infraestructures hidrauliques de
abastiment i sanejament
Reparació i ampliació del depòsit d'aigua
potable de Jesús Pobre
Diputació d'Alacant03/15/201931/01/2019
112.147,57 €
CONCEDIDA
4Millora, ampliació o reparaciód'instal·lacions esportivesRehabilitació i millora en l'accesibilitat per a
persones amb movilitat reduïda als vestuaris
Generalitat Valenciana02/06/201906/02/2019
99.948,09 €
DESESTIMADA
5Millora i la competitivitat dels recursos i destins turísticsImpuls a l'imatges dels destins turistics C.VGeneralitat Valenciana02/15/201912/02/2019
11.914,80 €
PRESENTADA, DENEGADA, AL·LEGACIONS
6Acondicionament de camins de titularitat municipalCamí del corraletGeneralitat Valenciana02/23/201911/02/2019
15.459,59 €
PRESENTADA, RENUNCIA NO
TRAMITAR JUSTIFICACIÓ
7Infraestructures hidraulicas a ejecutar entitats localsMillora del rendiment d'aigua potable en Jesús PobreDiputació d'Alacant04/01/201901/03/2019
9.226,63 €
DESESTIMADA
8Campanya de música i teatre. 1er periodoTeatre Infantil Festes PatronalsDiputació d'Alacant02/28/201922/02/2019
2.365,00 €
CONCEDIDA, Justificada
9Equipaments instal·lacions culturalsEquipaments instal·lacions culturalsDiputació d'Alacant03/22/201921/03/2019
6.650,77 €
CONCEDIDA, Justificada
10Iniciativa social Contractació persones desempleadesGeneralitat Valenciana06/03/2019
PRESENTADA
11Activitats físiques per a majorsAquagymDiputació d'Alacant03/28/201922/03/2019
1.286,00 €
CONCEDIDA, Justificada
12Igualtat d'oportunitat i prevenció de violència de génereCurs iniciació a la autodefensa feministaDiputació d'Alacant03/28/201926/03/2019
950,00 €
CONCEDIDA
13Activitats en matèria de juventutConcurs de graffiti urbàDiputació d'Alacant03/28/201927/03/2019
2.347,89 €
CONCEDIDA
14Activitats de promoció social i adquisició equipamentExtraescolars i cadiresDiputació d'Alacant04/12/201909/04/2019
4.372,62 €
CONCEDIDA, Justificada
15Subvenció dineraria per a obres en inversions financeramentDespeses de direcció facultatives reurbanització parcial c/pinaret i entroncament amb c/diagonal
Despeses de direcció facultatives en l'obra de pluvials
Diputació d'Alacant04/09/201908/04/2018
6.237,55 €
18.038,68 €

CONCEDIDA
CONCEDIDA
16Adquisició d'equipament i material deportiuDesfibrilador poliesportiuDiputació d'Alacant04/15/201912/04/2019
1.832,00 €
CONCEDIDA, Justificada
17Actuació area de foment i desenvolupamentLinea 1: Escaldà
Linea 3: Promoció econòmica
Linea 4: Foment agricultura
Diputació d'Alacant05/13/201910/05/2019
3.678,99 €
4.800 €
2.000 €
CONCEDIDA, Justificada
CONCEDIDA
DESESTIMADA
18Zona verdaJardi plaça esglesiaDiputació d'Alacant05/10/201909/05/2019
21.359,16 €
DESESTIMADA
19Esterilització de gatsEsterilització de gatsDiputació d'Alacant05/27/201924/05/2019
CONCEDIDA
20Reparacion y conservación de caminosCamino a los corrales
Cami a la cova ampla
Diputació d'Alacant06/27/201926/06/2019
4.998,38 €
2.499,95 €
PRESENTADA
21Campanya de música i teatre. 3er periodoActuaci? 9 d'octubreDiputació d'Alacant08/31/201911/07/2019
2.000,00 €
CONCEDIDA
22Inversiones financieramente sostenibles, anualidad 2019Ejecución de un tramo de la red municipal de
alcantarillado e instalaci?n de dos equipos depuración
y conexión a la unidad de remonte
Diputació d'Alacant07/31/201930/07/2019
39.998,99 €
PRESENTADA
23Campanya de música i teatre. 4r periodoTeatre NadalDiputació d'Alacant10/31/201908/10/2019
1.210,00 €
PRESENTADA

Subvencions atorgades

Comments are closed.

Close Search Window