És un honor adreçar-me a vosaltres en aquest espai que representa la diversitat i la unitat de la nostra comunitat. Com a ciutadans i ciutadanes de Jesús Pobre, compartim valors que ens fan forts i que ens guien cap a un futur més just i sostenible.

Els valors de l’antifeixisme ens recorden sempre la importància de la pau, la llibertat i la igualtat. El vostre ajuntament continuarà treballant per a un món on les ideologies totalitàries no tinguin cabuda. Junts, defensarem els drets humans i celebrarem la diversitat que enriqueix el nostre poble.

L’ecologisme és una crida a la responsabilitat enfront del nostre planeta. Com a habitants d’aquest bell racó del món, ens correspon vetllar pel medi ambient i preservar els recursos naturals per a les futures generacions. Fomentarem l’ús sostenible i la consciència ecològica, contribuint a la salut del nostre entorn i al benestar de tothom.

El feminisme i la diversitat és fonamental en la nostra tasca de construir una societat igualitària. Valorem les aportacions de totes les persones, independentment del seu gènere, i treballem per eliminar prejudicis i desigualtats. Amb solidaritat i respecte, avancem cap a un futur on totes les veus siguin escoltades i totes les oportunitats siguin accessibles.

El valencianisme ens connecta amb les nostres arrels i ens enriqueix com a comunitat. La nostra llengua, la nostra cultura i les nostres tradicions són una part essencial del que som. Defensem i promovem la riquesa del valencià i la seua contribució a la identitat local i del País Valencià.

Comments are closed.

Close Search Window