Portada|

Des de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de Dénia, hem organitzat la XXI Escola de Mares i Pares, Educant per a previndre en l’adolescència, dirigida a mares, pares i families preocupades per l’educació dels seus fills o filles.

L’objectiu fonamental d’aquesta escola és potenciar la capacitat educativa i preventiva des de la família. Situar a les mares i pares respecte a l’adolescència i joventut, així com dels riscos, conductes o problemàtiques que poden presentar-se en aquesta etapa.

Consta de cinc sessions consecutives setmanals de dues hores de duració.

  • Dates: dimecres 15, 22 i 29 de gener, 5 i 12 de febrer de 2020.
  • Hores: de 19:00 a 21:00.
  • Lloc: IES Historiador Chabàs (Dénia)

Desde la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, mediante la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) de Dénia, hemos organizado la XXI Escuela de Madres y Padres, Educando para prevenir en la adolescencia, dirigida a madres, padres y familias preocupadas por la educación de sus hijos o hijas.


El objetivo fundamental de esta escuela es potenciar la capacidad educativa y preventiva desde la familia. Situar a las madres y padres respecto a la adolescencia y juventud, así como de los riesgos, conductas o problemáticas que pueden presentarse en esta etapa.

Consta de cinco sesiones consecutivas semanales de dos horas de duración.

  • Fechas: miércoles 15, 22 y 29 de enero, 5 y 12 de febrero de 2020.
  • Horas: de 19:00 a 21:00.
  • Lugar: IES Historiador Chabás (Denia)

Comments are closed.

Close Search Window