Portada|

Bon dia,

Adjunt els remet informació remesa per Conselleria i referida a la VACUNACIÓ d’ADOLESCENTS i PREADOLESCENTS

  • En la Comunitat Valenciana, s’ha iniciat la vacunació del grup d’edat d’adolescents i preadolescents, d’acord amb les següents recomanacions:
  • La citació per a la vacunació es realitzarà mitjançant SMS o trucada telefònica al telèfon de referència que conste en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP)-Targeta Sanitària.
  • Les persones menors de 16 anys (que no els hagen complits) hauran d’acudir al centre de vacunació acompanyades de la seua mare/pare/tutor o bé aportar una autorització de vacunació (veure annex). Els majors d’aqueixa edat podran acudir sense acompanyants 1 . En cap cas serà necessària la signatura d’un consentiment informat per a la vacunació.
  • D’acord amb la fitxa tècnica de cada vacuna, només poden administrar-se a partir dels 12 anys complits, per la qual cosa s’haurà d’esperar al compliment d’aqueixa edat per a la vacunació.

Buenos días,

Adjunto les remito información remitida por Conselleria y referida a la VACUNACION de ADOLESCENTES y PREADOLESCENTES

En la Comunitat Valenciana, se ha iniciado la vacunación del grupo de edad de adolescentes y preadolescentes, de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

  • La citación para la vacunación se realizará mediante SMS o llamada telefónica al teléfono de referencia que conste en el Sistema de Información Poblacional (SIP)-Tarjeta Sanitaria.
  • Las personas menores de 16 años (que no los hayan cumplido) deberán acudir al centro de vacunación acompañadas de su madre/padre/tutor o bien aportar una autorización de vacunación (ver anexo). Los mayores de esa edad podrán acudir sin acompañantes1 . En ningún caso será necesaria la firma de un consentimiento informado para la vacunación.
  • De acuerdo con la ficha técnica de cada vacuna, solo pueden administrarse a partir de los 12 años cumplidos, por lo que se deberá esperar al cumplimiento de esa edad para la vacunación.

Comments are closed.

Close Search Window