Portada|

Comunicat

Des de l’ajuntament de Jesús Pobre estem iniciant un projecte amb l’empresa “Magic & Natura” i Acció Ecologista Agro per potenciar la presència d’aus que ajuden a controloar plagues que afecten els cultius de la zona. Així pretenen reduir l’ús de plaguicides que alteren el medi ambient. Amb això esperem que els productes agrícoles que es creen a Jesús Pobre tinguen un segell de qualitat ambiental. Busquem la col.laboració de tots aquells llauradors del poble que vullguen instal.lar caixes niu en els bancals. Si algú vol adherir-se a la iniciativa a d’omplir i signar el document que podeu trobar al següent enllaç a la pàgina web de l’ajuntament:

Comunicado

Desde el ayuntamiento de Jesús Pobre estamos iniciando un proyecto con la empresa “Magic & Natura” y Acción Ecologista Agro para potenciar la presencia de aves que ayudan a controlar plagas que afecten los cultivos de la zona. Así pretenden reducir el uso de plaguicidas que alteran el medio ambiente. Con esto esperamos que los productos agrícolas que se creen a Jesús Pobre tengan un sello de calidad ambiental. Buscamos la colaboración de todos aquellos labradores del pueblo que quieran instalar cajas nido en los bancales. Si alguien quiere adherirse a la iniciativa a de llenar y firmar el documento que podéis encontrar en el siguiente enlace en la página web del ayuntamiento:

Comments are closed.

Close Search Window