Portada|

Incendis Forestals

Mesures preventives en les zones forestals i en una franja al voltant de 500 m.

  • No tires fòsfors ni puntes de cigarret.
  • No faces foc per cuinar. Només es pot fer en zones habilitades i autoritzades (paellers).
  • Els dies amb preemergència de nivell 3 està prohibit fer qualsevol tipus de foc: Queden prohibides les cremes agrícoles encara que tingues autorització de crema i no es pot cuinar en les zones habilitades.
  • No diposites fems o qualsevol altre tipus de residu.
  • No llances coets, petards o artefacte que continga foc.
  • Recorda que qualsevol activitat que requerisca la utilització de foc comporta un risc i és susceptible de provocar un incendi forestal. Amb les mesures de prevenció adequades, el risc es reduix considerablement.

Comments are closed.

Close Search Window