Portada|

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 96/2020 de data 14 d’Agost 2020, la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés de selecció d’una plaça de funcionari interí auxiliar per a programa de foment de lectura vacant en la EATIM de Jesús Pobre, en règim d’interinitat, és la següent:

Comments are closed.

Close Search Window