Sin categoría|

L’Eatim informa que la direcció general de caça i pesca realitzarà una diagnosi de la situació del porc senglar en el parc natural del Montgó. Amb este fi, sol·licita la col·laboració de l’Entitat Local perquè facilite totes les incidències que s’hagen pogut produir en el nostre terme local, per la qual cosa se sol·licita als veïns i veïnes de Jesús Pobre, que tots aquells que durant l’anualitat de 2023 tinga alguna incidència amb els porcs senglars en la seua propietat, comunique data, hora, lloc i tipus d’incidència que haja patit.

Comments are closed.

Close Search Window