Portada|

L’EATIM de Jesús Pobre convoca un concurs amb formació especialitzada per a comerços i negocis d’àmbit local, amb l’obtenció del certificat lectiu per al veïnat de Jesús Pobre. Emmarcat en l’actuació sol·licitada per l’EATIM de Jesús Pobre d’actuacions del àrea de foment i desenvolupament local, subvencionat per la Diputació Provincial d’Alacant.

Aquestes activitats es realitzaran en Jesús Pobre i tindran lloc en el mes d’Octubre des del 21 al 25:

CONCURS JUNTAMENT AMB DIVERSES ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

L’horari serà als matins a partir de les 11:00 o a les vesprades a partir de les 16:00. Per a persones i famílies que estan desenvolupant el seu propi negoci. Continuació del curs que comencem l’any passat.


Durant aquesta formació es realitzaran assessories individuals a cada participant, l’horari d’aquesta activitat s’acorda de forma individual amb la persona que imparteix el curs.

JORNADA FORMATIVA

Una jornada formativa específica sobre noves oportunitats per a emprendre i diversificar activitats econòmiques relacionades amb la sostenibilitat local i mediambiental, així com ressaltar els avantatges del treball en xarxa i
cooperatiu.

DIMECRES 23 D’OCTUBRE a les 20:00h.

L’activitat d’aquesta convocatòria té un caràcter gratuït, inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre de les 09:15 a les 14:00 h. De cobrir-se totes les places o superar les places limites, en igualtat de condicions, s’atendrà
per data d’inscripcions.


És obligatori per a totes les persones inscrites, assistir i seguir amb aprofitament el curs, ja que serà causa d’exclusió incórrer en tres faltes d’assistència no justificades, o qualsevol altra causa que impedisca la seua
obtenció.

Comments are closed.

Close Search Window