Portada|

Tancament Carrer Pinaret i Diagonal

S’informa la població que el pròxim dijous 11 de juliol de 2019, es procedirà a l’asfaltat complet del Carrer Pinaret i l’entroncament amb el carrer Diagonal. Per esta raó, ambdós carrers romandran tancades al tràfic des de les 07:30h. fins a les 20:00h., per la qual cosa se sol·licita de la població que usen com a eixida alternativa del nucli urbà el Camí de la Faixa o Camí de Cases Noves/Cementeri, i així mateix, que els guals i veïns i veïnes d’estos carrers deixen els seus vehicles en els pàrquings alternatius del riurau i de la CV-735.

Es prega en conseqüència complir amb la senyalització d’obres i talls de tràfic que se situaran en el carrer Pinaret, Diagonal, Lluna i Carrer Ametlers.

Comunicado urgente

Cierre Calle Pinaret y Diagonal

Se informa a la población que el proximo jueves 11 de Julio de 2019, se procederá al asfaltado completo de la Calle Pinaret y el entronque con la calle Diagonal. Por esta razón, ambas calles permanecerán cerradas al tráfico desde las 07:30h. hasta las 20:00h., por lo que se solicita de la población que usen como salida alternativa del casco urbano el Camí de la Faixa o Camí de Cases Noves/Cementeri, y asímismo, que los vados y vecinos y vecinas de estas calles dejen sus vehiculos en los parkings alternativos del riurau y de la CV-735.

Se ruega en consecuencia cumplir con la señalización de obras y cortes de tráfico que se situarán en la calle Pinaret, Diagonal, Lluna y Calle Ametlers.

Comments are closed.

Close Search Window