Portada|

Davant les últimes dades d’incidència de la pandèmia en el nostre terme municipal i la comarca de la Marina Alta, i les mesures adoptades pel decret 02/2021, de 24 Gener de la Generalitat Valenciana, la Eatim de Jesús pobre, pròrroga les mesures sanitàries municipals:

  • Mantindrà fins al 15 de febrer de 2021, la suspensió d’actes d’organització municipal, així com les activitats culturals i esportives, tallers i activitats presencials de joventut i aules de la tercera edat.
  • Es prorroga fins a idèntica data la suspensió d’ús dels locals municipals, així com el tancament de parcs infantils i el poliesportiu municipal.
  • S’ordena fins al 15 de febrer de 2021 la suspensió de l’atenció al públic de l´Eatim de Jesús Pobre, per la qual cosa qualsevol gestió administrativa haurà de realitzar-se per seu electrònica https://jesuspobre.sedelectronica.es, i en situacions d’urgència o necessitat o manca de DNI electrònic, via email (eatim@jesuspobre.es) o via telefònica (965756611).
  • La biblioteca municipal estarà disponible exclusivament per al préstec de llibres a porta tancada en horari de 15:30 hores a 19:00 hores.

Comunicado medidas COVID

Ante los últimos datos de incidencia de la pandemia en nuestro término municipal y la comarca de la Marina Alta y las medidas adoptadas por el decreto 02/2021, de 24 Enero de la Generalitat Valenciana, la Eatim de Jesús pobre, prórroga las medidas sanitarias municipales:

  • Mantendrá hasta el 15 de Febrero de 2021, la suspensión de actos de organización municipal, así como las actividades culturales y deportivas, talleres y actividades presenciales de juventud y aulas de la tercera edad.
  • Se prorroga hasta idéntica fecha la suspensión de uso de los locales municipales, así como el cierre de parques infantiles y el polideportivo municipal.
  • Se ordena hasta el 15 de Febrero de 2021 la suspensión de la atención al público de la Eatim de Jesús Pobre, por lo que cualquier gestión administrativa deberá realizarse por sede electrónica https://jesuspobre.sedelectronica.es, y en situaciones de urgencia o necesidad o carencia de DNI electrónico, vía email (eatim@jesuspobre.es) o vía telefónica (965756611).
  • La biblioteca municipal estará disponible exclusivamente para el préstamo de libros a puerta cerrada en horario de 15:30 horas a 19:00 horas.

Comments are closed.

Close Search Window