Sin categoría|

Davant les últimes dades d’incidència de la pandèmia en el nostre terme municipal i la comarca de la Marina Alta, i les mesures adoptades pel decret 07/2021 de 25 de febrer pel president de la Generalitat Valenciana i resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de sanitat universal i salut publica, la Eatim de Jesús pobre, pròrroga les mesures sanitàries municipals:

 • Mantindrà fins al 14 de març de 2021, la suspensió d’actes d’organització municipal, així com les activitats culturals i esportives, tallers i activitats presencials de joventut i aules de la tercera edat.
 • Es prorroga fins a idèntica data la suspensió d’ús dels locals municipals.
 • Es procedix a l’obertura de parcs infantils i la pista del poliesportiu municipal.
 • S’ordena fins al 14 de març la limitació de l’atenció al públic els dimarts i dijous de 09:15 h a 14:00 h de l´Eatim de Jesús Pobre.
 • Qualsevol gestió administrativa haurà de realitzar-se per seu electrònica https://jesuspobre.sedelectronica.es, i en situacions d’urgència o necessitat o manca de DNI electrònic, via email (eatim@jesuspobre.es) o via telefònica (965756611).
 • La biblioteca municipal estarà disponible exclusivament per al préstec de llibres en horari de 15:30 hores a 19:00 hores.

Comunicado medidas COVID

Ante los últimos datos de incidencia de la pandemia en nuestro término municipal y la comarca de la Marina Alta y las medidas adoptadas por el decreto 07/2021 de 25 febrero del presidente de la Generalitat Valenciana i resolución de 25 febrero de 2021 de la conselleria de sanidad universal y salud pública, la Eatim de Jesús pobre, prórroga las medidas sanitarias municipales:

 • Mantendrá hasta el 14 de marzo de 2021, la suspensión de actos de organización municipal, así como las actividades culturales y deportivas, talleres y actividades presenciales de juventud y aulas de la tercera edad.
 • Se prorroga hasta idéntica fecha la suspensión de uso de los locales municipales.
 • Se procede a la apertura de los parques infantiles y la pista del polideportivo municipal.
 • Se ordena hasta el 14 de marzo de 2021 la limitación de la atención al público de la Eatim de Jesús Pobre a los martes y jueves de 09:15 h. hasta las 14:00 h.
 • Cualquier gestión administrativa deberá realizarse por sede electrónica https://jesuspobre.sedelectronica.es, y en situaciones de urgencia o necesidad o carencia de DNI electrónico, vía email (eatim@jesuspobre.es) o vía telefónica (965756611).
 • La biblioteca municipal estará disponible exclusivamente para el préstamo de libros en horario de 15:30 horas a 19:00 horas.

Comments are closed.

Close Search Window