Portada|

Comunicat de prevenció sanitària

Valorada l’actual situació, així com les instruccions del Ministeri de Sanitat i Conselleria de Sanitat, tenint en compte que es confirma el risc de propagació de coronavirus, i amb la finalitat de tranquil·litzar a la població, es procedeix a l’adopció de mesures preventives dirigides a frenar o pal·liar el risc de contagi o transmissió, procedint a l’ajornament de les següents activitats:

  • Mercat del Riurau, els diumenges 15 i 22 de Març de 2020.
  • Calçotada de la Penya Barcelonista, dissabte 14 de Març de 2020.
  • Aules de la tercera edat, Dinàmics i Llunàtics, fins a dilluns 23 de Març de 2020.
  • Bingo de festers i festeres, els diumenges 15 i 22 de març de 2020.
  • Monòleg de l’Associació de Veïns i Veïnes de Jesús Pobre, divendres 13 de Març de 2020.

Tota activitat cultural i esportiva que es realitze en els locals municipals al dilluns 23 de Març de 2020 (danses, teatre, gimnàstica…).

Comunicado de prevención sanitaria

Valorada la actual situación, así como las instrucciones del Ministerio de Sanidad y Conselleria de Sanidad, teniendo en cuenta que se confirma el riesgo de propagación del coronavirus, y con la finalidad de tranquilizar a la población, se procede a la adopción de medidas preventivas dirigidas a frenar o paliar el riesgo de contagio o transmisión, procediendo al aplazamiento de las siguientes actividades:

  • Mercado del Riurau, los domingos 15 y 22 de Marzo de 2020.
  • Calçotada de la Penya Barcelonista, sábado 14 de Marzo de 2020.
  • Aulas de la tercera edad, Dinàmics y Llunàtics, hasta el lunes 23 de Marzo de 2020.
  • Bingo de festeros y festeras, los domingos 15 y 22 de marzo de 2020.
  • Monólogo de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Jesús Pobre, viernes 13 de Marzo de 2020.

Toda actividad cultural y deportiva que se realice en los locales municipales al lunes 23 de Marzo de 2020 (danzas, teatro, gimnasia …).

Comments are closed.

Close Search Window