Portada|

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 72/2020 de data 9 de Juliol de 2020, les bases i la convocatòria per a la selecció de funcionari interí per a la plaça d’Auxiliar per a programa de foment de lectura, a mitja jornada, vacant en aquesta EATIM, s’obri el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

Comments are closed.

Close Search Window