Portada|

Comunicat d'ajudes de la GVA a empreses i autònoms

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’aquestes ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones treballadores en règim d’autònom de la Seguretat Social afectades per la Covid-19, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors i treballadores.

Comunicado de ayudas de la GVA a empresas y autónomos

La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha publicado la aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de estas ayudas dirigidas a apoyar a la viabilidad económica de las empresas y personas trabajadoras en régimen de autónomo de la Seguridad Social afectadas por la Covid-19, para reforzar su continuidad y posibilitar el mantenimiento de sus trabajadores y trabajadoras.

Comments are closed.

Close Search Window