Portada|

Comunicat

Davant les últimes dades d’incidència de la pandèmia en el nostre terme municipal i la comarca de la Marina Alta i les mesures adoptades pel decret 08/2021 d’11 de Març del president de la Generalitat Valenciana i resolució d’11 de Març de 2021, la conselleria de sanitat universal i salut pública, la Eatim de Jesús pobre, pròrroga les mesures sanitàries municipals:

 • Mantindrà fins al 12 d’abril de 2021, la suspensió d’actes d’organització municipal.
 • Es manté l’obertura dels parcs infantils i la pista del poliesportiu municipal.
 • S’ordena fins al 12 d’abril de 2021 la limitació de l’atenció al públic de la Eatim de Jesús Pobre als dimarts i dijous de 09.15 h. fins a les 14.00 h.
 • Qualsevol gestió administrativa haurà de realitzar-se per seu electrònica https://jesuspobre.sedelectronica.es, i en situacions d’urgència o necessitat o manca de DNI electrònic, via email (eatim@jesuspobre.es) o via telefònica (965756611).
 • Es procedeix a l’obertura de la biblioteca i casa de la cultura, amb un aforament del 30%.
 • Es procedeix a partir del 20 de març el reinici de les activitats de LLunàtics i Dinamics.
 • S’autoritza la gimnàstica i altres activitats d’oci educatiu a l’aire lliure amb un màxim de 10 persones més el monitor/a.

Comunicado

Ante los últimos datos de incidencia de la pandemia en nuestro término municipal y la comarca de la Marina Alta y las medidas adoptadas por el decreto 08/2021 de 11 de Marzo del presidente de la Generalitat Valenciana y resolución de 11 de Marzo de 2021, la conselleria de sanidad universal y salud pública, la Eatim de Jesús pobre, prórroga las medidas sanitarias municipales:

 • Mantendrá hasta el 12 de abril de 2021, la suspensión de actos de organización municipal.
 • Se mantiene la apertura de los parques infantiles y la pista del polideportivo municipal.
 • Se ordena hasta el 12 de abril de 2021 la limitación de la atención al público de la Eatim de Jesús Pobre a los martes y jueves de 09:15 h. hasta las 14:00 h.
 • Cualquier gestión administrativa deberá realizarse por sede electrónica https://jesuspobre.sedelectronica.es, y en situaciones de urgencia o necesidad o carencia de DNI electrónico, vía email (eatim@jesuspobre.es) o vía telefónica (965756611).
 • Se procede a la apertura de la biblioteca y casa de la cultura, con un aforo del 30 %.
 • Se procede a partir del 20 de marzo el reinicio de las actividades de LLunàtics y Dinamics.
 • Se autoriza la gimnasia y demás actividades de ocio educativo al aire libre con un máximo de 10 personas más el monitor/a.

Comments are closed.

Close Search Window