Portada|

Salutacions a Tothom!!!

Nova activitat programada per el GIJP, per al proper 15 de Febrer, a les 16:30h:

«Apps per a la vida del Músic» 

Vos esperem!!!

Nota: Membres del GIJP, Professoram i estudiants de «Música a Jesús Pobre» Taller gratuït.
 

Saludos a Tod@s !!! 

Nueva actividad programada por el GIJP, para el próximo 15 de Febrero, a las 16: 30h:

«Apps para la vida del Músico» 

Os esperamos !!! 

Nota: Miembros del GIJP, Profesor@s y estudiantes de «Música en Jesús Pobre» Taller gratuito.
 

Dear Musicians! 

New activity programmed by the GIJP for next February 15, at 16: 30h:

«Apps for the life of the Musician» 

We wait for you !!! 

Note: Members of the GIJP, Teachers and students of «Música a Jesús Pobre» Free workshop.
 

Grüße an alle! 

Vom GIJP für den kommenden 15. Februar um 16.30 Uhr programmierte neue Aktivität:

«Apps für das Leben des Musikers» 

Wir warten auf Sie !!! 

Hinweis: Mitglieder des GIJP, Lehreres/ins und Studenten de «Música a Jesús Pobre» Kostenloser Workshop.

Comments are closed.

Close Search Window