Portada|

Salutacions a Tothom!!!

Nova activitat programada per el GIJP, per al proper 15 de Febrer, a les 16:30h:

“Apps per a la vida del Músic” 

Vos esperem!!!

Nota: Membres del GIJP, Professoram i estudiants de “Música a Jesús Pobre” Taller gratuït.
 

Saludos a Tod@s !!! 

Nueva actividad programada por el GIJP, para el próximo 15 de Febrero, a las 16: 30h:

“Apps para la vida del Músico” 

Os esperamos !!! 

Nota: Miembros del GIJP, Profesor@s y estudiantes de “Música en Jesús Pobre” Taller gratuito.
 

Dear Musicians! 

New activity programmed by the GIJP for next February 15, at 16: 30h:

“Apps for the life of the Musician” 

We wait for you !!! 

Note: Members of the GIJP, Teachers and students of “Música a Jesús Pobre” Free workshop.
 

Grüße an alle! 

Vom GIJP für den kommenden 15. Februar um 16.30 Uhr programmierte neue Aktivität:

“Apps für das Leben des Musikers” 

Wir warten auf Sie !!! 

Hinweis: Mitglieder des GIJP, Lehreres/ins und Studenten de “Música a Jesús Pobre” Kostenloser Workshop.

Comments are closed.

Close Search Window